Suomen pelitutkimuksen seuran jäsentiedote 2/2019

JÄSENTIEDOTE 2/2019

Lokakuu 2019

Arvoisa Suomen pelitutkimuksen seuran jäsen, erittäin suuri kiitos jäsenyydestäsi! Tässä vuoden toisessa, ja viimeisessä jäsentiedotteessa tiedotamme tutkimusuutisista, vuoden 2019 jäsenmaksuista ja mahdollisuudesta ilmoittautua vapaaehtoiseksi seuran hallitukseen vuodelle 2020. Haluamme kiittää sinua jäsenyydestäsi vuonna 2019 ja toivottaa sinut jälleen mukaan toimintaan vuonna 2020!

SEURAN TIEDOTUSKANAVAT

Seura tiedottaa toiminnastaan sähköpostilistalla, jolle kaikki jäsenet liitetään automaattisesti. Lisäksi seuran toimintaa voi seurata verkkosivuston http://www.pelitutkimus.fi, Facebook-sivun https://www.facebook.com/Pelitutkimusseura ja Twitterin https://twitter.com/Pelitutkimus kautta.

SEURAN SYYSKOKOUS

Seura pitää syyskokouksen 21.11.2019 alkaen klo 16. Syyskokous on Jyväskylän yliopiston ”Celebrities of Gaming” -seminaarin yhteydessä, joka on Jyväskylässä, 21-22.11.2019. Osoite: Agora Auditorium 1, Mattilanniemi 2, Jyväskylä.
Etäyhteys kokoukseen on myös mahdollista: https://connect.funet.fi/gamelab. Lisätietoja seminaarista: http://r.jyu.fi/zlb
Syyskokouksen virallinen kokouskutsu ja asialista toimitetaan myös sähköpostiinne vielä ennen vuosikokousta.

TUTKIMUSUUTISIA JA TIEDOTTEITA

Pelitutkimuksen päivä pidettiin 10. toukokuuta Aalto yliopiston Game Design and Production -yksikön Game Jam -tapahtuman yhteydessä Espoon Otaniemessä. Tilaisuudessa kuultiin kaksi esitystä: Jaakko Kemppainen: “Pelit taiteena – tuoreen läänintaiteilijan näkemyksiä” sekä Derek Fewster: “Humanistisen pelitutkimuksen avauksia Helsingin yliopistossa”. Samana päivänä pidettiin myös seuran kevätkokous ja palkittiin vuoden 2019 pelialan opinnäytetyökilpailun voittajat.

Vuoden 2019 pelialan opinnäytekilpailun palkinnot myönnettiin Isabella Auralle Jyväskylän yliopistosta ja Selja Tanskaselle Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Lisäksi raati myönsi kunniamaininnat Minna Vasaraiselle Helsingin yliopistosta ja Ville Nikanderille Turun yliopistosta sekä Lauri Kuuselalle Humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Lisätietoja: http://www.pelitutkimus.fi/tiedotteet/tulokset-pelialan-opinnaytekilpailu-2019

Seuraava kansainvälinen DiGRA 2020 (Digital Games Research Association) konferenssi järjestetään Tampereen yliopistolla 2.-6.6.2020. Tutkimuspaperien, abstraktien ja paneelien deadline on 29.11.2019 Lisätietoja: https://digra2020.org/. Suomen pelitutkimuksen seura suunnittelee myös näkymistä ja osallistumista konferenssissa.

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2019

Jos olette maksaneet vuoden 2019 jäsenmaksun, mahtavaa! Jos se on jostain syystä unohtunut, tai on maksamatta, nyt olisi viimeistään aika suorittaa maksu pois jaloista pyörimästä! Tässä vielä muistutuksena määrät: seuran jäsenmaksu on varsinaisille jäsenille 30 euroa, opiskelijajäsenille 15 euroa ja kannatus- ja yhteisöjäsenille 300 euroa. Vuoden 2019 jäsenmaksun voi suorittaa seuran tilille: Nordea FI25 1838 3000 0356 91 (viitenumero: 20187). Mahdolliset kysymykset voit osoittaa seuran hallituksen sihteerille Frans Mäyrälle osoitteeseen frans.mayra@tuni.fi tai rahastonhoitaja Tanja Välisalolle osoitteeseen tanja.valisalo@jyu.fi.

VAPAAEHTOISEKSI SEURAN HALLITUKSEEN

Seuraavassa syyskokouksessa valitaan hallitus vuodelle 2020. Hallituspaikalla pääsee vaikuttamaan siihen, mitä toimintaa seura järjestää. Hallitus muodostaa myös tiiviin verkoston Suomen pelitutkimuksen eri toimijoiden ja tutkijoiden välille. Jokaisella seuran jäsenellä on mahdollisuus ilmoittautua vapaaehtoiseksi hallituksen toimintaan vuodelle 2020. Olkaa rohkeita, ja ilmoittautukaa vapaaehtoiseksi edistämään suomalaisen pelitutkimuksen asemaa!

Tässä vielä tiivistäen seuran tavoite: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pelitutkimusta, jolla tarkoitetaan pelien, leikin, pelaamisen ja näihin liittyvien aihepiirien korkeatasoista tieteellistä tutkimustyötä, ja tutkimukseen perustuvaa koulutusta. Seura toimii pelitutkimusta harjoittavien henkilöiden monitieteisenä edustajana, yhdyssiteenä ja tukena Suomessa. Seura tuo pelejä, leikkiä ja pelaamista käsitteleviin julkisiin keskusteluihin pelitutkimuksellista näkökulmaa. Seura myös tarvittaessa koordinoi kansainvälisiä yhteyksiä suomalaiselle pelitutkimukselle.

Parhain terveisin, Suomen pelitutkimuksen seuran johtokunta

Tulokset: Pelialan opinnäytekilpailu 2019

Vuoden 2019 pelialan opinnäytekilpailun palkinnot myönnettiin Isabella Auralle Jyväskylän yliopistosta ja Selja Tanskaselle Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Lisäksi raati myönsi kunniamaininnat Minna Vasaraiselle Helsingin yliopistosta ja Ville Nikanderille Turun yliopistosta sekä Lauri Kuuselalle Humanistisesta ammattikorkeakoulusta.

Isabella Aura voitti yliopistosarjan työllään “”Mä haluun leikkiä jonku kanssa kenellä on Pokémoneja” Digitaaliset pelit lasten sosiaalisissa suhteissa”. Työssä tutkittiin laadullisin menetelmin, havainnoimalla ja haastattelemalla, lasten kokemuksia digitaalisten pelien merkityksestä heidän sosiaalisissa suhteissaan ja sitä, miten pelit näyttäytyvät lasten sosiaalisissa suhteissa. Työn vahvuutena on yhteiskunnallisesti merkittävän, ajankohtaisen ja vaikeasti tutkittavan aiheen ansiokas jäsentäminen ja tutkiminen hyvin valituilla ja toteutetuilla menetelmillä. Työn erityisenä ansiona on lasten äänen tuominen kuuluviin asiassa, jossa useimmin vanhemmat ovat äänessä. Perinteisen pelitutkimuksen kentän ulkopuolelta tulevana työ tuo tuoreen näkökulman suomalaiseen pelitutkimukseen.

Yliopistosarjassa annettiin tänä vuonna kaksi kunniamainintaa. Minna Vasaraisen työ “Hakkerietiikkaa vai tilannetajua? Eettinen sensitiivisyys pelinkehityksessä” tuo filosofiseen pelitutkimukseen uuden näkökulman soveltamalla ja testaamalla muissa työympäristöissä kehitettyä etiikan käsitteistöä pelinkehitykseen. Laadulliseen haastatteluaineistoon nojaten Vasarainen edesauttaa pelinkehityksen eettistä teoriaa ja tuottaa uutta tietoa pelinkehittäjien moraalisesta ajattelusta.

Ville Nikanderin työ “Yllätyslaatikoita, virtuaaliaseita ja uhkapelejä! Counter-Strike: Global Offensive -pelin virtuaaliesineisiin liittyvä uhkapelaaminen ja sen esittäminen YouTubessa” tarttuu menestyksekkäästi ja monimenetelmällisesti ajankohtaiseen sekä monitahoiseen ilmiöön jossa yhdistyy pelitutkimus, ongelmapelaaminen, liiketoiminnan sekä live streaming.

Selja Tanskanen voitti ammattikorkeakoulusarjan työllään “Player immersion in video games: Designing an immersive game project”. Tanskasen työ rakentuu vahvasti Gordon Callejan kiistellylle immersiomallille, mutta soveltaa sitä kattavasti ja oivaltavasti. Tekijä myös hyödyntää taidokkaasti mainiota kyselyaineistoaan kehittämistyönsä pohjana, ja on luonut kiinnostavan projektin sen avulla

Kunniamaininnan ammattikorkeakoulusarjassa saanut Lauri Kuuselan työ “Yhteisöpedagogi, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Avoin ja matalan kynnyksen esports -toiminta. Toimintamalli Turku Game Academylle” kuvaa arvokasta yhteisöprojektia ja sen kirjoittaja on tehnyt erinomaista työstä osallistavassa datankeruussaan, jonka pohjalta esports-toiminnan suunnittelutyö toteutettiin.