Pelialan opinnäytetyökilpailu 2022 / Game Studies Thesis Competition 2022

Pelialan opinnäytekilpailu 2022

Etsimme vuoden parhaita peli- ja leikkiaiheisia korkeakoulujen lopputöitä! Jo kymmenettä kertaa järjestettävä pelialan opinnäytekilpailu tekee näkyväksi pelien ja leikin parissa tehtävää korkeatasoista suomalaista koulutus- ja tutkimustyötä. Kilpailun järjestää Suomen pelitutkimuksen seura ry. yhteistyössä Suomen pelialan keskuksen Neogamesin kanssa.

Vaatimukset: Kilpailuun hyväksytään suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen peli- ja leikkiaiheiset opinnäytetyöt. Kilpailuun voi osallistua työllä, joka on hyväksytty kalenterivuoden 2021 aikana (1.1.–31.12.2021). Opinnäytteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä korkeakoulun perustutkinnon valmistumiseen liittyvää lopputyötä – kilpailuun ei siis voi osallistua opintoihin muuten liittyvällä projektityöllä tai muulla vastaavalla suorituksella. Myös väitöskirjat on rajattu kilpailun ulkopuolelle. Opinnäytteen tulee tavalla tai toisella liittyä digitaalisiin tai ei-digitaalisiin peleihin, leikkiin tai pelillisiin ilmiöihin. Tutkimuskohteeksi voivat asettua pelit itsessään, niiden pelaaminen, niiden tekeminen tai jokin muu peleihin tai leikkiin elimellisesti liittyvä ilmiö. Työ voi olla otteeltaan esimerkiksi teoreettinen, empiirinen (laadullinen tai määrällinen) tai soveltava.

Kategoriat ja palkinnot: Palkintoja jaetaan kahdessa kategoriassa: yliopistosta valmistuneet työt (pro gradut ja diplomityöt) ja ammattikorkeakoulun lopputyöt. Tunnustukseen sisältyy rahapalkinto, joka voidaan jakaa yhden tai useamman palkitun kesken. Palkitut kutsutaan esittelemään työtään vuoden 2022 Pelitutkimuksen päivään.

Aikataulu: Opinnäyte tulee ilmoittaa ehdokkaaksi viimeistään 28.2.2022. Työn asettaa ehdolle ensisijaisesti työn tekijä. Jos työtä ehdottaa esimerkiksi työn ohjaaja, toivomme, että töitä ilmoitetaan yksi oppiainetta tai koulutusohjelmaa kohden.

Ilmoittautuminen: Täytä ilmoittautumiskaavake osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/1D58A47F1C51B305. Raadilla on oikeus hylätä myöhässä tai puutteellisina toimitetut ehdotukset.

Yhteystiedot: Lisätietoja kilpailusta antaa raadin puheenjohtaja, apulaisprofessori Marko Siitonen (marko.siitonen [at] jyu.fi).

Game Studies Thesis Competition 2022

The search for the best Finnish theses on the topic of games and play is on again! The tenth annual game studies thesis competition aims to promote the highest quality education and research in Finland in the field of games and play. The competition is organised by The Finnish Society for Game Research in collaboration with Neogames – Hub of the Finnish Game Industry.

Requirements: A thesis related to games or play from any Finnish university or university of applied sciences will be accepted as a submission. The thesis must have been accepted by the university during the calendar year 2021 (1.1.–31.12.2021). In the context of the competition, a thesis refers to a work required for receiving an academic degree – it is not possible to participate in the contest with another type of study project work or any other similar submission. Doctoral dissertations are also excluded from the contest. Submitted thesis must be somehow connected to digital or non-digital games, play or other game-related phenomenon. Subjects of study can be games themselves, playing or making of games, or any other phenomenon which is fundamentally connected to games or play. The approach to the topic of games or play can be, for example, theoretical, empirical (qualitative or quantitative), or applied.

Categories and prizes: Acknowledgements are awarded in two categories: one for universities (master’s theses) and one for universities of applied sciences. The award includes a monetary prize, which can be divided between one or several award winners. Award winners will be called to present their work at the Finnish Game Research day 2022.

Schedule: The thesis must be submitted by 28.2.2022. The work should primarily be submitted by its author. If the work is submitted by someone else (for example the supervisor), we hope that only one work is submitted per discipline or degree program.

Submissions: Fill out the submission form at: https://link.webropolsurveys.com/S/1D58A47F1C51B305. The board holds the right to dismiss any late or incomplete submissions.

Contact Information: For further information please contact the chair of the evaluation board, Associate Professor Marko Siitonen (marko.siitonen [at] jyu.fi).

Kutsu Suomen pelitutkimuksen seuran syyskokousiltapäivään 2021

Tervetuloa seuran syyskokousiltapäivään perjantaina 12.11. klo 12:15 alkaen! Ohjelmassa on uusien pelitutkimusavausten esittelyä (klo 12:15–13:30), seuran syyskokous (klo 13:45–14:30) ja yhdessä pelailua (klo 14:30 alkaen). Mukaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki seuran jäsenet ja seuran toiminnasta kiinnostuneet! Osallistumaan pääset Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/64940570577

Uusia pelitutkimusavauksia

Tapahtuman alussa kuulemme lyhyitä esityksiä tuoreista pelitutkimushankkeista:

  • Equity in esports – Usva Friman (TAY), Maria Ruotsalainen (JY) & Matilda Ståhl (ÅA)
  • Pelaaminen, työ ja terveys – Matti Karhulahti (JY)
  • LIITU-tutkimushanke – Raine Koskimaa (JY)
  • Pelimusiikkiin kiinnittyneet maailmat: Digitaalisten pelien kokeminen ja merkitykset vaalittujen pelimusiikkimuistojen kautta – Kai Tuuri (JY)
  • A study on immigrant/expatriate game developers – Solip Park (AY)
  • Mapping the development of Noita: praxiological timeline method – Annakaisa Kultima (AY), Riina Ojanen (Suomen pelimuseo), Niklas Nylund (Suomen pelimuseo)
  • Mysteeri 24/7 -hanke: Virtuaalinen pakopeli 16–29-vuotiaiden nuorten ammatilliseen kuntoutukseen ja ohjaukseen – Taina Romppanen (KAMK)
  • Suomalaisen peliteollisuuden historia ja kansainvälistyminen vuosina 1917–2020 – Lilli Sihvonen (TY), Jaakko Suominen (TY) & Maria B. Garda (TY)
  • Role-play and sexual arousal: Embodied erotic role-play in Larp and BDSM – Hanne Grasmo (TAY)

Syyskokous

Seuran syyskokous järjestetään perjantaina 12.11.2021 klo 13:45–14:30 etäkokouksena Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/64940570577

Syyskokouksessa valitaan seuran vuoden 2022 puheenjohtaja ja hallitus, päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta ja käsitellään muut seuran säännöissä määrätyt asiat.

Syyskokoukseen ovat tervetulleita kaikki seuran toiminnasta kiinnostuneet. Äänioikeus on seuran jäsenillä.

Yhdessä pelailua ja kahvittelua syyskokouksen jälkeen

Syyskokouksen jälkeen, noin klo 14:30 alkaen, kokoonnumme yhdessä pelailemaan ja kahvittelemaan. Kahvit joudut keittämään itse, mutta pelit tulevat seuran puolesta. Pelaamme verkon välityksellä yhdessä pelattavia pelejä, etkä tarvitse niiden pelaamiseen muuta kuin Zoomin ja verkkoselaimen.