Esittely

Pelitutkimuksen vuosikirja on vertaisarvioitu, avoin tiedejulkaisu. Pelitutkimus on sekä monitieteinen tutkimusala että nuori akateeminen oppiaine, jonka parissa toimivien tutkijoiden huomion keskiössä on digitaalisten pelien erityisluonne. Pelien ja pelaamisen moniulotteisuus tulee esiin tarkasteltaessa niitä esimerkiksi taiteellisina, teknisinä, sosiaalisina, kulttuurisina tai taloudellisina ilmiöinä, mitkä ovat myös esimerkkejä pelitutkimuksen vuosikirjan sisältämistä näkökulmista.

Pelitutkimuksen vuosikirjaa julkaisee Suomen Pelitutkimuksen seura. Seura on monitieteinen pelitutkimusta edistävä yhdistys.


Pelitutkimuksen vuosikirja, ISSN 1798-355X
www.pelitutkimus.fi