Pelitutkimuksen koulutus Suomessa

Olemme koonneet tälle sivulle tietoja suomalaisista pelitutkimuksen opintoja tarjoavista koulutusvaihtoehdoista. Lista perustuu koulutusohjelmien vastuuhenkilöiden ilmoituksiin. Jos tarjoamanne koulutusvaihtoehto puuttuu listalta, ilmoittakaa sen tiedot sähköpostilla osoitteeseen info@pelitutkimus.fi ja lisäämme sen sivulle.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston Game Design and Development -pääaine tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden hankkia joko taiteen maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinnon, joka tähtää ensisijaisesti opiskelijoiden työllistymiseen pelialalle. Englanninkielinen, kaksivuotinen ohjelmamme on monialainen ja opinnoissa voi erikoistua pelinteon eri osa-alueisiin omista taustoista ja mielenkiinnon kohteista riippuen. Opiskelu on projektipainotteista, mutta myös alan tutkimukseen perehdytään ja sitä pyritään soveltamaan. Monet opiskelijamme ovat perustaneet omia peliyrityksiä, joiden suosituimmat pelit ovat päätyneet tuottamaan iloa miljoonille pelaajille, kun taas osa on työllistynyt olemassaoleviin yrityksiin sekä Suomessa että ulkomailla. Maisterivaiheen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa taiteen tai tekniikan tohtoriksi asti.

Master of Arts: https://www.aalto.fi/fi/koulutustarjonta/masters-programme-in-art-and-media-game-design-and-development

Master of Science: https://www.aalto.fi/fi/koulutustarjonta/masters-programme-in-computer-communication-and-information-sciences-game-design

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistolla on ainakin kaksi viiden opintopisteen kurssia Humanistisessa tiedekunnassa ensi vuonna. Molemmat ovat englanninkielisiä ja avoinna vieraileville opiskelijoille. Lisätietoja näistä saa ensi lukuvuoden puolella täältä, https://studies.helsinki.fi/opintoni tai ottamalla yhteyden opettajaan, derek.fewster@helsinki.fi.  

Research Seminar: Game Studies, all year on 2022-23. Mainly intended for PhD-students but open for all interested visitors. Meets about once a month.

Game studies: Playing with Time and Culture, in the spring of 2023. Intended as an advanced introduction to the intersection of history, cultural studies and game studies.

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston Pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuus (25 op) perehdyttää digitaalisten pelien tutkimuksen ja pelisuunnittelun monitieteiseen ja monialaiseen kenttään. Teoriaa ja käytäntöä yhdistävissä opinnoissa keskiössä on sekä pelien ominaispiirteiden ja erityislaadun ymmärtäminen että ymmärrys siitä, miten ne sijoittuvat osaksi suurempaa mediakulttuurin ja teknologian kenttää. Peleihin liittyvät ilmiöt nähdään myös yhteydessä suurempiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, kuten pelillistymiseen. Opintokokonaisuus antaa valmiuksia työskennellä muun muassa pelisuunnittelun, pelikehityksen ja mediakasvatuksen tehtävissä.

Pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuus: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/oppiaineet/pelitutkimus-pelisuunnittelu-opintokokonaisuus

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston Game Research Lab (https://gameresearchlab.tuni.fi) kouluttaa tulevaisuuden peliasiantuntijoita kandi-, maisteri- ja tohtoritasolla. Opinnoissa keskitytään ymmärtämään pelejä moninaisista näkökulmista: miten ne toimivat, miten niitä pelataan, tuotetaan ja sovelletaan, mitä ne merkitsevät pelaajille henkilökohtaisesti ja meille kaikille kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti. Opintokokonaisuudet tarjoavat tutkimuksellisia valmiuksia havaita, analysoida ja ymmärtää pelikulttuurisia kehityskulkuja, mutta rohkaisevat myös käytännön kokeiluihin esimerkiksi pelisuunnittelun ja pelijournalismin parissa. Ohjelmista valmistuneet voivat toimia asiantuntijoina laajasti julkisella sektorilla (mm. ministeriöt, kirjastot, tutkimus, opetus), yksityisellä sektorilla (mm. peliteollisuus, mediateollisuus), ja kolmannella sektorilla (mm. nuorisotyö, pelikasvatus).

Kandidaattiopinnot (mediatutkimuksen opintosuunta): https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/mediatutkimus-viestinnan-monitieteinen-koulutus

Maisteriopinnot (Game Studies -maisteriohjelma): https://www.tuni.fi/en/study-with-us/game-studies

Tohtoriopinnot (Doctoral Programme in Media, Communication and Performing Arts – DPMCP): https://www.tuni.fi/en/students-guide/handbook/uni/doctoral-studies/doctoral-programmes/doctoral-programme-media-communication-and-performing-arts-dpmcp

Turun yliopisto

Turun yliopistossa ei ole pelitutkimuksen opintokokonaisuuksia (pl. DMKT, kts. alempana). Turun yliopistossa löytyy useasta tiedekunnasta peleihin ja pelillistämiseen erikoistuneita kursseja. Esimerkiksi pelituotantoa voi opiskella mm. tietojenkäsittelytieteen syventävissä opinnoissa (Pelinkehitys 20 op). Pelitutkimusta tehdään miltei jokaisessa tiedekunnassa.

Turun yliopisto (Porin yliopistokeskus)

Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmassa (DMKT) voi opiskella digitaalista kulttuuria, jonka opetussisältöihin kuuluu pelikulttuurien painopistealue. Lukuvuosittain suoritettavissa olevia opintojaksoja ovat esimerkiksi Pelikulttuurit (5 op), Pelaajaidentiteetti ja yhteisöllisyys (5 op) sekä Pelitutkimuksen teoria (5 op). Näiden kurssien lisäksi tutkinto-ohjelmassa toteutetaan pelillistämiseen liittyviä työpajamuotoisia opiskelijaprojekteja yhteistyössä alueellisten sidosryhmien (esim. Porin kaupunki sekä Satakunnan muut korkeakoulut ja oppilaitokset) kanssa.

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri, DMKT: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/digitaalisen-kulttuurin-maiseman-ja-kulttuuriperinnon-tutkinto-ohjelma-pori-0