Mistä löydän pelitutkimuskirjallisuutta?

On olemassa useita pelitutkimukselle omistettuja kansainvälisiä tiedelehtiä ja konferensseja, minkä lisäksi pelitutkimusta esitetään ja julkaistaan monien muiden tieteenalojen areenoilla (ks. esim. Rachel Kowertin kokoama lista pelitutkimusta julkaisevista englanninkielisistä tiedelehdistä: https://rkowert.com/games-research-journals). Pelitutkimusta julkaistaan myös suomeksi monilla eri kanavilla. Olemme koonneet tälle sivulle suomenkielisiä pelitutkimuslähteitä, jotka ovat vertaisarvioituja ja avoimesti saatavilla. Tällaisia julkaisuja voi ehdottaa lisättäväksi sivulle sähköpostilla: info@pelitutkimus.fi.

Pelitutkimuksen vuosikirja

Pelitutkimuksen vuosikirja on ainoa pelitutkimukseen keskittyvä suomenkielinen tiedelehti. Vuosikirja on vertaisarvioitu, DOAJ:n listaama avoin tiedejulkaisu, joka on sijoitettu TSV:n julkaisufoorumissa luokkaan 1. Vuosikirjassa julkaistaan tutkimusartikkeleita, katsauksia, esseitä, arvioita, lektioita ja muita pelitutkimuksen alaan liittyviä tekstejä. Vuosikirjaa julkaisee Suomen pelitutkimuksen seura.

Muita pelitutkimusta julkaisevia suomenkielisiä tiedelehtiä

Edellä listatut ovat tiedelehtiä, jotka keskittyvät audiovisuaaliseen mediaan, jonka yksi osa-alue pelit ovat. Koska pelitutkimus on monitieteinen tutkimusala, pelitutkimusta julkaistaan kuitenkin monien eri alojen tiedelehdissä.

Suomenkielisten tiedelehtien pelitutkimusteemanumeroita

Pelit kulttuurina

Pelit kulttuurina (Vastapaino 2022) on suomenkielinen, vertaisarvioitu pelitutkimusartikkelikokoelma, joka tarkastelee pelejä monipuolisesti pelikulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta. Kirjan luvut kuvaavat, miten pelejä tehdään, pelataan ja tutkitaan, millaisia yhteisöjä niiden ympärille rakentuu ja millaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ne liittyvät. Digitaalisten viihdepelien lisäksi kirja käsittelee urheilua, rahapelejä ja pelien suhdetta taiteeseen ja leikkiin.

Viittaustiedot: Friman, U., Arjoranta, J., Kinnunen, J., Heljakka, K. & Stenros, J. (2022). Pelit kulttuurina. Vastapaino.

Kirja kustantamon sivuilla: https://vastapaino.fi/sivu/tuote/pelit-kulttuurina/4048063

Kirjan luvut ovat avoimesti saatavilla:

 1. Johdanto: Pelit kulttuurina ja kulttuurissa (Usva Friman, Jonne Arjoranta, Jani Kinnunen, Katriina Heljakka & Jaakko Stenros)
 2. Pelikulttuurien tutkimuksen historiaa (Frans Mäyrä)
 3. Pelit kulttuurina ja taiteena (Jaakko Stenros)
 4. Pelintekemisen kulttuurit (Olli Sotamaa)
 5. Vuorovaikutus pelaajayhteisöissä (Marko Siitonen)
 6. Sukupuoli, pelaajaidentiteetti ja pelikulttuurinen osallisuus (Usva Friman)
 7. Digitaalisen pelaamisen tiloja ja vaiheita (Jaakko Suominen)
 8. Pelit ja transmediaalisuus (Tanja Välisalo & Raine Koskimaa)
 9. Liikunta, urheilu ja pelaaminen (Riikka Turtiainen)
 10. Raha, pelit ja rahapelit (Jani Kinnunen)
 11. Kulttuurin leikillistyminen ja pelillistyminen (Raine Koskimaa & Tanja Välisalo)
 12. Aikuisten leikki leikillisen käänteen aikakaudella (Katriina Heljakka)
 13. Pelien yhteiskunnalliset uhkakuvat (Tero Pasanen & Mikko Meriläinen)
 14. Mitä pelit merkitsevät? (Jonne Arjoranta)

Tietoa suomalaisten pelaamisesta

Tilastollisesti edustavaa tutkimustietoa suomalaisten pelaamisesta julkaistaan säännöllisesti Pelaajabarometri-tutkimuksissa: