Ohjeita kirjoittajille

Vuosikirja julkaistaan kolmessa muodossa: html-versiona verkkosivuilla, erillisinä pdf-tiedostoina ja yhdistettynä epub-tiedostona. Html-version yhteydessä on mahdollista esittää video- ja mediatiedostoja. Jos haluat käyttää video- tai mediatiedostoja artikkelin yhteydessä, kerro myös millä haluat ne korvattavan pdf- ja epub-tiedostoissa. Näissäkin tiedostomuodoissa voidaan linkata verkossa olevaan materiaaliin.

Video- ja mediamateriaalin käytöstä on hyvä sopia etukäteen toimituskunnan kanssa.

Anonymisointi

Vuosikirjassa julkaistavat artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin. Muita tekstejä ei ole tarpeen anonymisoida.

Ennen tekstin lähettämistä toimituskunnalle anonymisoi artikkeli poistamalla arviointiversiosta kirjoittajan nimi ja tunnistetiedot. Poista kaikista käyttämistäsi tiedostoista metatiedot, joista sinut voitaisiin tunnistaa.

Muuta viitteet omaan työhösi sellaiseen muotoon, että niistä ei voida tunnistaa sinua.

Lähetä anonymisoidun artikkelikäsikirjoituksen mukana tekstitiedosto, jossa listataan kaikki artikkelin kirjoittajat, heidän affiliaationsa ja sähköpostiosoitteensa.

Tekstien pituudet

Vuosikirjassa julkaistavien tekstien ohjeelliset maksimipituudet ovat:

 • Artikkeli: 8000 sanaa
 • Katsaus: 4000 sanaa
 • Essee: 6000 sanaa
 • Arvio: 2000 sanaa
 • Lektio: julkaisemme lektion kokonaisuudessaan

Sanamäärät sisältävät lähdeluettelon.

Kuvat ja taulukot

Lähetä kuvat ja taulukot erillisinä tiedostoina ja merkitse varsinaiseen asiakirjaan selvästi, mihin ne haluat niiden sijoittuvan (esim. “KUVA 1” omalla rivillään). Kirjoita kuvateksti samaan yhteyteen. Numeroi kuvatekstit seuraavasti: ”Kuva [kuvan numero]. kuvateksti.” Älä lihavoi, kursivoi tai muuten tyylittele kuvatekstiä.

Kuvien tulee olla selvästi nimettyjä ja verkkojulkaisuun soveltuvia png- (taulukot, grafiikka ja kuvaajat) tai jpg-tiedostoja (muut kuvat). Arvointia varten toivotaan kohtuullisen kokoisia kuvatiedostoja (esim. 500x500px). Lähetä lopullisen version yhteydessä parempilaatuiset kuvatiedostot taittoa varten.

Jos haluat taulukkojen säilyvän täsmälleen sen näköisinä kuin olet ne tuottanut, lähetä ne kuvatiedostoina. Muussa tapauksessa niiden ulkonäkö tulee muuttumaan lopullisessa asettelussa. Lisää taulukkoihin selittävä teksti seuraavasti: ”Taulukko [taulukon numero]. Seliteteksti.” Älä lihavoi, kursivoi tai muuten tyylittele selitetekstiä.

Jos et omista kuvien tekijänoikeuksia, kerro millä lisenssillä tai perusteella käytät kuvia. Pelikuvien käyttö tieteellisessä tarkoituksessa on sallittu, jos kuvaa analysoidaan tai se on muuten tarpeellinen tekstissä esitetylle asialle.

Tiivistelmät ja avainsanat

Katsauksiin ja artikkeleihin tulee kirjoittaa tiivistelmät ja avainsanat sekä suomeksi että englanniksi.

Tiivistelmien maksimipituus on 900 merkkiä, välilyönnit mukaan luettuna.

Valitse 3–5 artikkelia tai katsausta kuvaavaa avainsanaa.

Muihin teksteihin ei tule tiivistelmiä tai avainsanoja.

Katso esimerkkiä aiemmista vuosikirjoista tiivistelmien ja avainsanojen suhteen. Esimerkiksi ”peli” tai ”pelitutkimus” eivät ole tarpeeksi tarkkoja avainsanoja Pelitutkimuksen vuosikirjaan.

Käytettävät tiedostomuodot

Kirjoita joko pelkkää tekstiä (txt), LaTeX tai markdown-aseteltua tekstiä tai odt/docx-tiedosto oletusasetuksilla.

Jos käytät docx- tai odt-tiedostoa:

 • Merkitse pääotsikko Otsikko -tyylillä
 • Merkitse väliotsikot Otsikko 1 -tyylillä (tarvittaessa Otsikko 2 -tyyli, mutta ei sen enempää alaotsikoita)
 • Erillisessä kappalessa olevat sitaatit lainaus-tyylillä (Quote/Lainaus)
 • Lihavoinnit ja kursivoinnit voi tehdä tyyleillä tai manuaalisesti
 • Älä käytä muita tyylejä, sillä ne eivät siirry lopulliseen versioon. Tämä pätee myös otsikoihin. Emme voi tietää, mitä tarkoitat erilaisilla lihavoinneilla tai kursivoinnella. Merkitse otsikot sen sijaan oikean tason Otsikko-tyylillä.
 • Varmista, että lähdeviitteet eivät tule loppuviite-kentän sisään. Wordin oletusasetuksilla loppuviitteet tulevat lähdeviitteiden jälkeen. Tämä ei haittaa, koska se korjataan lopullisessa taitossa.

Kysy tarvittaessa lisätietoja asettelusta ja tyyleistä.

Lähdeviitteet

Pelitutkimuksen vuosikirja käyttää Chicago Author-Date viittaustyyliä.

Löydät ohjeita viittaustyylin käyttämiseen esimerkiksi näiltä sivustoilta:

Lähdeviitteiden hallintaohjelmat, kuten Zotero, pystyvät tuottamaan automaattisesti oikeanmuotoisia lähdeviitteitä, jos viittaustyyliksi valitsee Chicago Author–Date ja kieleksi suomen.

Suomalaiset julkaisuarkistot ilmoittavat pysyväislinkkien osoitteet usein muodossa urn.fi/URN:TUNNISTE:NUMEROSARJA. Käytä viittauksissa tätä linkkiä arkiston sisäisen linkin sijaan. Pysyväislinkki ilmoitetaan useimmissa tapauksissa suoraan arkiston sivulla.

Huomaa, että ResearchGate tai Academia.edu eivät ole julkaisupaikkoja vaan sosiaalisia medioita, joissa voi jakaa tiedostoja. Älä ilmoita tätä osoitetta tekstin julkaisupaikaksi, vaan etsi, missä teksti on varsinaisesti julkaistu.

Peleihin viittaaminen

Digitaalisiin peleihin viitataan vuosikirjassa kuten tietokoneohjelmiin Chicagon ohjeistuksessa.

 1. Kehittäjä. Julkaisuvuosi. Pelin nimi. Julkaisualusta. Julkaisijan kotipaikka: Julkaisija.

Esimerkiksi

 1. Blizzard Entertainment. 2014. Hearthstone: Heroes of Warcraft. Microsoft Windows, MacOS, iOS, Android. Irvine, California: Blizzard Entertainment.
 2. Creative Assembly. 2014. Alien: Isolation. Microsoft Windows, MacOS, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. Tokio, Japani: Sega.

Zotero tuottaa oikeanmuotoisen lähdeviitteen, jos peli on määritelty tietokoneohjelmaksi, pelin kehittäjä on merkitty ohjelmoijaksi ja pelin julkaisija yritykseksi. Huomaa, että paikka on pelin julkaisijan kotipaikka, ei pelin kehittäjän kotipaikka.

Analogisiin peleihin viitataan kirjoina, jos ne on julkaistu kirjana. Esimerkiksi Dungeons & Dragons:

 1. Gygax, Gary, ja Dave Arneson. 1974. Dungeons & Dragons. Lake Geneva, Wisconsin: TSR.

Muussa tapauksessa niihin viitataan kuten digitaalisiin peleihin.

 1. Roubira, Jean-Lous. 2008. Dixit. Poitiers, Ranska: Libellud.