Esittely

Pelitutkimuksen vuosikirja on vertaisarvioitu, avoin tiedejulkaisu. Pelitutkimus on sekä monitieteinen tutkimusala että nuori akateeminen oppiaine, jonka parissa toimivien tutkijoiden huomion keskiössä on digitaalisten pelien erityisluonne. Pelien ja pelaamisen moniulotteisuus tulee esiin tarkasteltaessa niitä esimerkiksi taiteellisina, teknisinä, sosiaalisina, kulttuurisina tai taloudellisina ilmiöinä, mitkä ovat myös esimerkkejä pelitutkimuksen vuosikirjan sisältämistä näkökulmista.

Pelitutkimuksen vuosikirjan päätoimittaja on professori Raine Koskimaa Jyväskylän yliopistosta. Toimituskuntaan kuuluvat lisäksi professori Jaakko Suominen ja tohtorikoulutettava Usva Friman Turun yliopistosta, tutkijatohtori Jonne Arjoranta (Jyväskylän yliopisto), ja professori Frans Mäyrä, sekä yliopistotutkija Olli Sotamaa (Tampereen yliopisto). Vuosikirjan artikkelit ovat luettavissa verkossa ja ladattavissa PDF- ja EPUB-muodoissa. Vuosikirjan vertaisarviointikäytäntö on kuvattuna Lisätietoja-sivulla. Kaikki vuosikirjan tutkimusartikkelit ovat läpikäyneet tieteellisen vertaisarvioinnin, joka noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Suomen tiedekustantajien liiton hyväksymiä vertaisarvioinnin periaatteita, ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. Huomaa että katsausartikkelit ja kirja-arviot eivät kuulu vertaisarviointikäytännön piiriin.

Pelitutkimuksen vuosikirjaa julkaisee Suomen Pelitutkimuksen seura.


Pelitutkimuksen vuosikirja, ISSN 1798-355X
www.pelitutkimus.fi