Ohjeita arvioijille

Pelitutkimuksen vuosikirjan arviot noudattavat TSV:n vertaisarvioinnin ohjeistusta ja ne tapahtuvat kaksoissokkona, eli kirjoittajat ja arvioijat eivät tiedä toistensa henkilöllisyyksiä. Arvioijien on tärkeää antaa lausuntonsa niin, että heitä ei voida tunnistaa siitä.

Arvioijat voivat käyttää allaa olevaa mallia antaessaan lausuntojaan. Arvioijien tulisi myös kiinnittää huomiota siihen, ovatko kirjoittajat noudattaneet Pelitutkimuksen vuosikirjan ohjeistusta kirjoittajille.

Pelitutkimuksen vuosikirja – referee-lausunto

Artikkelin otsikko:

  1. Artikkelin keskeinen sisältö
  2. Artikkelin mahdolliset vahvuudet (rajaus, metodit, tulosten tulkinta jne.)
  3. Artikkelin mahdolliset heikkoudet (rajaus, metodit, tulosten tulkinta jne.)
  4. Kieliasu
  5. Muuta palautetta ja mahdolliset lisäperustelut julkaisukelpoisuudesta
  6. Arvio julkaisukelpoisuudesta
  • julkaistavissa (lähes) sellaisenaan
  • julkaistavissa pienin korjauksin (ei edellytä uutta arviointia)
  • vaatii merkittäviä korjauksia (hyväksyntä edellyttää uutta arviointia)
  • ei julkaisukelpoinen