Kirjoita vuosikirjaan

Pelitutkimus on monitieteinen tutkimusala, jonka huomion keskiössä on digitaalisten pelien erityisluonne. Pelitutkimuksen vuosikirjassa julkaistaan kuitenkin myös muita kuin digitaalisia pelejä käsitteleviä tekstejä ja sen pääpaino on laajasti peleihin ja leikkiin liittyvässä tutkimuksessa. Vuosikirjassa julkaistaan

  • tutkimusartikkeleita
  • katsausartikkeleita
  • arvosteluja
  • lektioita

Tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin, muut tekstit arvioi toimituskunta. Lähetettävien artikkelien tulee noudattaa ohjeita kirjoittajille.

Pelitutkimuksen vuosikirja julkaisee keväisin kirjoituskutsun, mutta artikkeleita voi tarjota ympäri vuoden. Kirjoituskutsun aikarajan jälkeen toimitetut artikkelit arvioidaan seuraavan vuoden vuosikirjaa varten.

Jos kirjoittajille on epäselvää, sopiiko artikkeli Pelitutkimuksen vuosikirjaan, suosittelemme ottamaan yhteyttä vuosikirjan päätoimittajaan.