Kirjoita vuosikirjaan

Pelitutkimus on monitieteinen tutkimusala, jonka huomion keskiössä on digitaalisten pelien erityisluonne. Pelitutkimuksen vuosikirjassa julkaistaan kuitenkin myös muita kuin digitaalisia pelejä käsitteleviä tekstejä ja sen pääpaino on laajasti peleihin ja leikkiin liittyvässä tutkimuksessa.

Pelitutkimuksen vuosikirja julkaisee keväisin kirjoituskutsun, mutta artikkeleita voi tarjota ympäri vuoden. Kirjoituskutsun aikarajan jälkeen toimitetut artikkelit arvioidaan seuraavan vuoden vuosikirjaa varten.

Lähetettävien artikkelien tulee noudattaa ohjeita kirjoittajille.

Jos kirjoittajille on epäselvää, sopiiko teksti Pelitutkimuksen vuosikirjaan, suosittelemme ottamaan yhteyttä vuosikirjan päätoimittajaan.

Vuosikirjassa julkaistaan

  • tutkimusartikkeleita
  • katsausartikkeleita
  • esseitä
  • arvosteluja
  • lektioita

Tutkimusartikkeli

Tutkimusartikkeli on enintään 8000 sanaa pitkä tieteellinen artikkeli, joka käsittelee pelejä, leikkiä tai niihin liittyviä ilmiöitä. Vuosikirja julkaisee artikkeleita kaikilta tieteenaloilta, mutta sen pääpaino on pelitutkimuksessa. Tutkimusartikkelit vertaisarvioidaan.

Katsausartikkeli

Katsausartikkeli on enintään 4000 sanaa pitkä artikkeli, joka käsittelee pelejä, leikkiä tai niihin liittyviä ilmiöitä. Myös katsausartikkelien näkökulma on tieteellinen, mutta aiheen käsittely voi olla tutkimusartikkelia rajatumpi tai keskittyä jonkin tietyn ilmiön esittelyyn. Katsausartikkeleita ei vertaisarvioida, vaan ne arvioi vuosikirjan toimituskunta.

Essee

Essee on enintään 6000 sanaa pitkä kriittinen luenta jostain tietystä pelistä tai peleistä. Essee voi keskittyä tiettyyn teemaan, soveltaa jonkin tietyn taiteellisen tradition näkökulmia tai käyttää analyysin linssinä jotain teoreettista perinnettä. Esseitä ei vertaisarvioida, vaan ne arvioi vuosikirjan toimituskunta.

Arvostelu

Arvostelu on enintään 2000 sanaa pitkä arvio jotain pelitutkimukseen liittyvästä teoksesta. Arvoitavan teoksen kielellä ei ole väliä, mutta arvostelujen kieli on suomi. Arvosteluja ei vertaisarvioida, vaan ne arvioi vuosikirjan toimituskunta. Pelitutkimuksen vuosikirja ei julkaise peliarvosteluja.

Ole yhteydessä vuosikirjan päätoimittajaan, jos tarvitset arvostelukappaleen jostain kirjasta.

Lektio

Lektio on väitöksen yhteydessä esitetty yleistajuinen esitys väitöskirjan sisällöstä. Vuosikirja julkaisee vuoden aikana väitelleiden tutkijoiden lektiot, kunhan ne liittyvät vuosikirjan aihepiireihin. Jos lektio on esitetty muulla kielellä kuin suomeksi, se täytyy kääntää vuosikirjassa julkaisua varten. Lektioita ei arvioida.